WEBLOGİC DE SSL SERTİFİKASI OLUŞTURMA

20 Mayıs 2013 Pazartesi

Sertifika sertifika farklı lokasyonlara yuklenir;

> cd /weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/server/lib> keytool -import -v -noprompt -trustcacerts -alias certificate -file /certificate.crt  -keystore /usr/jdk/jdk1.6.0_30/jre/lib/security/cacerts

> keytool -import -v -noprompt -trustcacerts -alias certificate -file /certificate.crt  -keystore /weblogic/Oracle/Middleware/user_projects/domains/base_domain/DemoTrust.jks -storepass DemoTrustKeyStorePassPhrase
> keytool -import -v -noprompt -trustcacerts -alias certificate -file /certificate.crt  -keystore /weblogic/Oracle/Middleware/user_projects/domains/base_domain/DemoIdentity.jks -storepass DemoIdentityKeyStorePassPhrase
> keytool -import -v -noprompt -trustcacerts -alias certificate -file /certificate.crt  -keystore DemoTrust.jks  -storepass DemoTrustKeyStorePassPhraseYüklemeler sonrasında istenirse sertifika listelenebilir;> keytool -list -v -keystore DemoTrust.jks -storepass DemoTrustKeyStorePassPhrase
> keytool -list -v -keystore DemoIdentity.jks -storepass DemoIdentityKeyStorePassPhrase
> keytool -list -v -keystore /weblogic/Oracle/Middleware/user_projects/domains/base_domain/DemoIdentity.jks -storepass DemoIdentityKeyStorePassPhraseServer üzerinde startNodeManager.sh ve startWebLogic.sh scriptlerinin aşağıdaki şekilde güncellenmesi gerekmektedir;/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/server/bin/startNodeManager.sh için aşağıdaki java parametrelerinin start komutlarına eklenmesi gerekmektedir:

-Dweblogic.nodemanager.sslHostNameVerificationEnabled=false -Dweblogic.security.SSL.enforceConstraints=off

/weblogic/Oracle/Middleware/user_projects/domains/base_domain/bin/startWebLogic.sh için aşağıdaki java parametrelerinin start komutlarına eklenmesi gerekmektedir:

-Dweblogic.security.SSL.ignoreHostnameVerification=true -Dweblogic.security.SSL.enforceConstraints=off
startManagedWebLogic.sh dosyasının içeirise aşağıdaki değişiklik uygulanır
JAVA_OPTIONS=”${JAVA_OPTIONS} -Dweblogic.security.SSL.trustedCAKeyStore=/weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/server/lib/cacerts”Tüm bu işlemlerden sonra ManageServer ve AdminServer restart edilmelidir.

 

Yazı oluşturuldu 35

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön
error: Content is protected !!