Test Metotları (Yöntemleri)

Test Metotları (Yöntemleri)

Statik  – Dinamik Test

  • Dinamik Test: Kodun bütününü çeşitli yöntemlerle test etmeye yarayan metottur. Bulunan tüm hatalar çözülmeden ve testin sonlandırma kriterleri sağlanmadan sona ermez. Test edilecek yazılımın türüne  göre, uygulanma metotları farklılık gösterebilir.
  • Statik Test: Statik teknikler sadece program ile programın belirtilen koşullar arasındaki uyumu denetler (verification) ancak programın işlevlerini doğru şekilde   yerine getirip getiremediğini denetleyemez.

Özetle; Dinamik test doğrulama içerir oysa Statik test doğrulama içerir.

Yazılım Testte Kutu Yaklaşımı

Yazılım test yöntemleri beyaz ve kara kutu testi olarak iki grupta toplanabilir. Bu iki yaklaşım test durumlarında tasarlarken test mühendisinin bakış açısını tanımlamak için de kullanılır.

 

 

  • Beyaz Kutu Testi (White Box Testing)

Son kullanıcının işlevsellik (aynı zamanda açık kutu testi, cam kutu testi, şeffaf kutu test ve yapısal testler olarak da bilinir), içyapıları veya bir programın işleyişini test eden test yaklaşımıdır. Beyaz Kutu testinde Unit test, Integration test ve sistem test seviyeleri uygulanır. Uygulanan test tipi genellikle unit testtir.

Beyaz Kutu Testinde Kullanılan Teknikler:

Birim Test(Unit Testing): Genellikle yazılım geliştiriciler tarafından yapılır. Küçük kod blokları test edilir.

Statik ve Dinamik Analiz(Static and Dynamic Analyzing): Statik analiz kodu sıralı bir şekilde inceler ve hataları araştırır. Dinamik analiz, kodun çalışmasını ve çıktıyı analiz eder.

 Açıklama Kapsamı: Kod içerisindeki açıklamalar test edilir. Bütün açıklamaların doğruluğu teyit edilir.

Güvenlik Testi (Security Testing): Sistem güvenliğinin test edilmesidir. İzinsiz erişim v.b. konularda sistem açıklarının tespit edilmesi ve  bu açıkların kapatılmasını amaçlar.

Değişim Testi: Sistemde var olan bir sorun giderildikten sonra yapılan genel bir testtir.

Avantajları
Gereksiz kod yazılmasını engeller.

Arayüz üzerinden görünmesi zor sorunların tespit edilmesini sağlar.

Kod’un çalışma performansını arttırır

Dezavantajları
Zor ve zaman alan bir işlemdir. Kodun satır satır okunması ve incelenmesini gerektirir

Maliyetli bir işlemdir.

  • Kara Kutu Testi (Black Box Testing)

İşlevsellik testidir. Fonksiyonel ihtiyaçlara göre test yapılır. Test ekipleri tarafından en çok kullanılan teknik olan kara kutu test tekniği adından da anlaşılacağı gibi uygulamanın sadece derlenmiş kodu üzerinden test edilmesi olarak bilinir.

 

 

Kara Kutu Testinde Kullanılan Teknikler

Araştırma Testi: Test edilecek olan işlem ya da uygulamanın test öncesinde öğrenilmesi, hakkında fikir edinilmesini amaçlar.

Ad-Hoc Testi: Genellikle yapılacak bütün testlerin sürelerinin belirlenmesini amaçlar.

Yenilenme Testi (Re-test): Uygulamanın herhangi bir hataya karşı ne kadar sürede eski haline geleceğini test eder. Sistem gereksinimlerine göre, tip ve yenileme hızı belirlenir.

Seviye Testi: İşlemlerin yapılacağı sistemin uç noktasına kadar zorlanması ve bu uç noktanın belirlenmesi amaçlanır. Seviye Testi: İşlemlerin yapılacağı sistemin uç noktasına kadar zorlanması ve bu uç noktanın belirlenmesi amaçlanır.

Fonksiyonellik Testi(FunctionalTesting): Adından da anlaşılacağı gibi uygulamaya ait fonksiyonların test edilmesidir. Beklenen çıktı alındığı sürece, test devam eder.

Kullanılabilirlik Testi(Usability Testing): Özellikle ara yüzünü bir çok kullanıcının kullanacağı ve ara yüzün önemli olduğu uygulamalar için yapılması gereken bir test çeşididir.

Stres Testi(Stress Testing): Aynı işlemin(Örn: Üye girişi) aynı anda yüksek adetlerde yapılması ve sonuçlarının izlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu testte, yapılan işlemler karşısında sistemin verdiği tepki ve sistemin dayanıklılığı gözlenir.

Yükleme Testi(Load Testing): Sistem performanslarını ölçmek amacı ile yapılır. Burada amaç, kullanılan sistemin nerede ve hangi koşullarda çökeceğini belirlemektir.

Duman Testi(SmokeTesting) : Genel olarak mantık testi olarak bilinir. Duman testinden geçmiş bir uygulama, daha büyük testler için hazırdır. Yani küçük testler sorunsuz yapılmıştır.

Kabul Testi(Acceptance Testing): Kullanıcıların sistemin beklentileri karşılayıp karşılamadığına yönelik yaptığı testlerdir.

Alfa Testi(Alpha Testing): Kullanıcıların uygulama geliştirme merkezine çağrıldığı ve kullanıcının burada yapacağı işlemlere göre geliştiricilerin düzeltilmesi/değiştirilmesi gereken kısımları not aldığı testlerdir.

Beta Testi(Beta Testing): Uygulamanın kullanıcılar tarafından test edildiği bir test çeşididir. Kullanıcılar için beta versiyonu yayınlanır. Ardından kullanıcılardan gelecek geri dönüşler doğrultusunda düzeltmeler yapılır.

Avantajları

Kod incelemesi vs. ye gerek yoktur.

Büyük projelerde önemli kolaylıklar sağlar.

Test etme işleminde özel olarak bir işletim sistemi, uygulama ya da programa gerek yoktur.

Dezavantajları

Sadece sınırlı bir kapsam için test yapmak dezavantaj olarak görülebilir.

error: Content is protected !!