G20 Türkiye Analizi

g20turkG20 HAKKINDA GENEL BİLGİ

Dünya nüfusunun üçte ikisini, dünyanın en önemli 20 ekonomisini (19 ülke ve Avrupa Birliği Komisyonu) oluşturan, brüt gelirinin %85’ini ve dünya ticaretinin %75’ini temsil etmekte olan G20, “uluslararası ekonomik işbirliği ve karar alma” üzerine düzenlenen en önemli forum olarak bilinmektedir. G20’ye üye 19 ülkenin hepsinin milli geliri dünyada ilk 31’de yer alıyor.

 

 

G20’ye Katılan Ülkeler ve Ülkelere Ait Bilgiler aşağıdaki gibidir.

G20

Tayvan, İsviçre, Norveç, İran ve Venezüella, ekonomik olarak bazı üyelerden daha büyük olmalarına rağmen G20’de bulunmuyor. Birçok Avrupa Birliği ülkesi de, G20’de bağımsız olarak değil sadece AB Komisyonu olarak temsil ediliyor. G20 toplantılarında, uluslararası finansal istikrarın arttırılmasına ilişkin görüşme ve çalışmalar yapılıyor. Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarından oluşan G20, şimdiye dek sadece yedi kez, devlet başkanları düzeyinde bir araya geldi. G20 başkanlığı her yıl değişmekte olup, geçtiğimiz yıl başkanlığı Avustralya üstlenmişti. 2016 yılda ise başkanlık Çin’e geçecektir.

G20 TÜRKİYE

Türkiye Başkanlığının genel teması, kapsayıcı ve güçlü büyüme yönünde ortak eylem geliştirilmesi olacağı anlaşılmaktadır. G20 taahhütlerinin hayata geçirilmesini sürdürerek ve büyümeyi teşvik etmeye yönelik yatırımlar yaparak, G20’nin daha kapsayıcı bir kurum haline getirilmesi yönünde güçlü bir odak olacaktır.

2015 Gündeminin Üç Ana Maddesi Şunlardır:

  1. Ekonomik direncin geliştirilmesi,
  2. İyileşme sürecinin güçlendirilmesi ve potansiyelin arttırılması
  3. Sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi.

Bu öncelikli alanlar altında şu alt başlıklar yer almaktadır: kalkınma, yatırım, makro politika eşgüdümü, istihdam, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi, ticaret, mali düzenleme, uluslararası finans mimarisi, uluslararası vergi, yolsuzlukla mücadele, enerji sürdürülebilirliği ve iklim değişimi finansmanı.

G20’NİN SONUÇLARI VE TÜRKİYE’YE YANSIMALARI

Terörizmle Mücadelede Güçlü Duruş Ortaya Çıktı

Türkiye ve Fransa’da yaşanan terör saldırılarının da etkisi ile tüm ülkeler teröre karşı bir duruş sergileyecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu mücadele samimi bir uluslararası işbirliği ve dayanışmayı gerektirir. Terörizm mücadele konusunda G-20 liderleri şunu bir defa kabul etmişlerdir ki, buradan ortak bir bildiri kararlı duruşumuzu ortaya koyması bakımından da önem ifade etmektedir” diye konuştu. Terör Örgütünün Ayrımı Olmaz Terörün dini, milliyeti, ırkı, bölgesi olamayacağını, terörizmi herhangi bir dinle ilişkili hale getirmenin de yanlış olduğu gibi böyle bir tavrın o dinin mensuplarına yapılacak en büyük hakaret, saygısızlık olacağını belirtmiştir. DAİŞ, El- Kaide, Boko Haram, PYD, YPG ve DHKP gibi terör örgütlerine karşı aynı kararlı mücadele devam edileceği kararı alınmıştır.

  • ÇÖZÜM SURİYE’DE HERKESİN KABUL EDECEĞİ BİR REJİM

Türkiye bugün 2.2 milyonu Suriyeli, 300 bin Iraklı olmak üzere 2.5 milyon mülteciyi topraklarında barındırıyor. Uluslararası toplumun bu konuda artık etkin bir işbirliği, külfet paylaşımı ve samimi dayanışma içinde hareket etmesi gerekiyor.

Suriyeli mülteciler DAİŞ’ten ve Esed rejimi devlet teröründen kaçıyor. Bunun önüne geçmek için Suriye’de bir yaptırımın olacağı ve bu terörün önüne geçileceği de çıkan sonuçlardandır.

  • KAPSAYICI BİR BÜYÜME

2015 yılında yoğun bir küresel gündemin olduğunu ve karşı karşıya olunan sorunların çoğunun küresel ölçekte işbirliği gerektirmektedir.

Ortak hedefin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli olduğu kadar bu yılla birlikte kapsayıcı bir küresel büyümeyi temin etmek gerekmektedir. Bunun hayat standartlarının yükseltilmesi ve refahın yaygınlaştırılması bakımından zorunlu bir gerekliliktir. G-20 zenginler kulübü değildir. Verilen taahhütlerini yarısını tamamlandığı ve kat edilen mesafenin G-20’nin toplam hasılasına binde 8’lik katkı yapacağı hesap edildiğini, yatırımların canlandırılması için zirvede görüş birliğini de oluştuğunu düşünürsek, 2018 sonuna kadar küresel düzeyde yatırım 4.4 trilyon dolar artmasını beklenmektedir.

  1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ

“2015, sürdürülebilir kalkınma için kritik bir yıldır ve eylemler düşük gelirli gelişmekte olan ülkeler de dâhil olmak üzere kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmasını temin etmek konusundaki kararlılık bulunmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Addis Ababa Eylem Gündemi’nin dahil olduğu 2030 Gündemi, küresel kalkınma çabaları için kapsamlı, evrensel ve iddialı bir çerçeve çizmektedir. Herkes için kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesine yönelik çabalarımızda kimsenin arkada bırakılmamasının sağlanması için 2030 Gündemi’nin sonuçlarının uygulanmasına kuvvetle bağlıyız. Kalkınma konusundaki diyalog ve angajmanımızın güçlendirilmesi için G20 ve Düşük Gelirli Gelişmekte Olan Ülkeler Çerçevesi onaylanmaktadır

G20 Türkiye için çok olumlu bir fırsata dönüşmüş hem iş fırsatları hem de dünya çapında terörizm ile mücadele konusunda ülkeler birleşmiştir.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!