WEBLOGIC STOP-START

5 Haziran 2013 Çarşamba

WEBLOGIC STOP-START

Weblogic Serverları  Açmak/Kapatmak için aşağıdaki yol izlenmelidir.

weblogic admin server i kapatmak için;

http://IP:PORT/console sayfasından  Servers -> Control -> AdminServer “Force Shutdown”

Weblogic admin server i açmak için;  cd /weblogic/Oracle/Middleware/user_projects/domains/base_domain/bin

nohup ./startWebLogic.sh &

nohup ./startManagedWebLogic.sh (ManageServerName) &

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!