Osmanlıda Farklı Bakış

Osmanlı Devleti,Osmanlı devlet olmadan önce bir beylik iken kaç kişi adını sanını bilirdi? O dönemde Osmanlıdan daha büyük beylikler yok muydu? Vardı, hemde fazlasıyla vardı. Aşağıdaki tabloda da belirtildiği üzere aynı dönemde yaşayan beylikleri hakimiyet süreleri ile görebilirsiniz. Osmanlıyı bu beyliklerden ayıran tek şey geleceği görebilmeleridir.Her beylik, millet, uygarlık at üzerinde kılıç sallayıp topraklarıma toprak katacağım derken

 

 

Osmanlı sadece toprak genişleteyim diye bakmadı, bilgiye ve ona hakim olanın dünyaya da hakim olacağını 1300 lerde gördü. O dönemlerde bunu görebilmek her milletin yapamayacağı bir işti ki bu bakış Osmanlıyı 700 sene ayakta tuttu.

Peki ne yaptı ilgiye sahipBeylikler olabilmek için?

Kurulduğu bölge olan İznik çevresine İznik medresesini kurarak bilginin ve aklın nasıl kullanılması gerektiğini gösterdi.

İznik Medresesi : Osmanlı Beyliği’nin 1331’de kurulan ilk medresesidir. Orhan Gazi tarafından İznik’te kurulmuştur. Bu medresede Davud el-Kayserî,Taceddin-i Kürdi, Alaeddin Ali Esved gibi dönemin en meşhur, en entelektüel bilginleri eğitim vermiştir. Türk dünyasının ilk eğitim kurumu olan bu yerleşke Üniversiteye geçtiğimizin de ilk göstergesidir. Daha sonra göreceğimiz üzere Mısır, Suriye, İran ve Türkistan gibi ülkelerden ünlü hocalar da getirtilmiştir. Bu ne kadar muhteşem ve ince bir düşüncedir ki ta o zaman bu durum görülebilmiş ve dönemin en büyük nidası olmuştur.

Zaman değişmektedir ve savaş  sadece at sırtında, cenk alanlarında kazanılmamaktadır. Bilginin kölesi olan her toplum aklını ve bilgisini kullanarak diğer toplumları da dize getirmiştir. Osmanlı, Kostantiniyye fethini elbette Fatih Sultan Mehmet Han ile kazanmıştır ama görülmeyen gizli kahraman Akşemseddin dir. Osmanlıda her sultana bir hoca tayin edilmesi ve eğitimlerini hoca eşliğinde yapmaları eğitimin önemini, liderliği, stratejiyi ön plana çıkarmaktadır.

İnsanlar hayatlarında sıkıntıya düştükleri her anda en kolay geçebilecekleri şeyleri anında ter ederler. Eğitimi de en kolay terk edebilecekleri faliyet olarak görürler bu kesinlikle yanlış bir durumdur. SİZ SİZ OLUN, HAYATINIZIN EN OLUMSUZ ANLARINDA,İŞLER KÖTÜYE GİTTİĞİNDE EĞİTİM FAALİYETLERİNİZİ ARTTIRIN. Sizi kurtaracak olan budur. Farklı bakmanız, farklı yorumlamanız sizi farklılaştıracaktır. Atamızı bu konuda kendimize örnek alalım.

Eğitimin hayatınızın her alanında, her anında olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın.

 

Esenlikle kalın…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!