Enterprise Release Yönetimi ile “KALİTE”

Daha önce İngilizce olarak yayınladığım ve “HERKESE” yararlı olacağını düşündüğüm bir metottan bahsedeceğim.

Konuya girmeden önce kısa bir giriş yapmak ve sonra neler yapılabileceği sizlerle paylaşmak istiyorum.

İşlerimizde kalite ararız ama kaliteli bir planlama ortaya koyar mıyız?Koymuyor isek nednei; hep acelemiz olmasındandır, herşey acil ve kritiktir. Bu durum doğru iş planı yapmamızı engelliyor ve işlerimizi apar topar müşterilerimiz ile buluşturmamıza neden olan bir durumdur. Bu durum maliyetlerin artmasına ve müşteri memnuniyetinin olmamasına neden olan bir durumdur. Bunun önüne nasıl geçebiliriz, nasıl kaliteli bir sürüm yönetimi yapabiliriz bu konuda bilgiler vereceğim.

Her şeyden önce, Enterprise Sürüm Yönetimini (Enterprise Release Management) açıklayarak başlamak istiyorum. Sürüm yönetimi, bir yazılım kuramanın farklı aşamalarında ve ortamlarda yönetilmesi, planlanması, geliştirilmesi ve kontrol edilmesi sürecidir; En basit tabir bu olabilir ama bunu yönetmek ve kurgulamak bu kadar kolay değildir.

Enterprise Sürüm Yönetimi (ERM), orta-büyük ölçekli bir organizasyonda yapılan iş faaliyetlerini, değişiklikleri disipline eden, onları kontrol altyına almayı amaçlayan ve bunu uygulayan bir stratejidir. Bu yönetimin uygulanması; kültüre, iş süreçlerine organizasyonun büyüklüğü gibi şirketlere özgü durumlara bağlıdır ve her firmaya göre değişiklik gösterebilir.

Sürüm Yönetimi işin kaliteli oluşması adına, işi yönetir, ekipleri koordine eder, bağımlılıkları kontrol altında tutar. İş birimlerini ve Bilgi Teknolojileri ekiplerini (IT) ekiplerini aynı noktaya getirir. Ortak bir kültür oluşturur ve “kaliteli” bir bütünlük sağlar.

Bir bütün halinde “Kaliteli ve Doğru planlama” ancak Sürüm Yönetimi ile mümkündür. Herşeyin daha net ve anlaşılır olması adına sondan başa giderek, neler yapılmalı konusunda kısa bilgiler verelim;

Süreçler genelde (sondan başa doğru) Devreye Alım (Deployment) => Test => Geliştirme(Development) => Analiz şeklindedir.

ÇÖZÜM İÇİN REÇETE

1- Müşteriye ulaştıracağınız ürünler yani canlı sisteme dahil edilecek ürünleri belirleyin/tanımlayın.

2- Belirtilen ürünlerin doğruluğunu kontrol edin.

3- Tüm ürünleri test edin ve başarısız olanları temizleyin.

4- Başarısız olan işlerin ayıklanması sonucunda oluşan ürünü SON KEZ olacak şekilde kontrol edin.

Öncelikle, hızlı ve kaliteli olmayı hedefliyoruz. Müşteriye mahcup olmayalım, maliyetlerimiz artmasın istiyoruz değil mi?

Geriye doğru saralım o zaman; son adımı attığımızı (müşteriye ulaşmadan önceki adım) düşünerek son testlerimizi uygulamalıyız. Bu testler müşteriye ürün ulaştığında hata ile karşılaşmasın, aynı durumları tekrar etmeyeceğimiz şekilde uçtan uca denenmiş senaryolardan oluşan son testler olmalı, kapsam ve kaliteden asla şüphemiz olmasın.

Kaliteye ulaşmak için yazılım test süreçlerini uygulayabiliriz. Blogda hangi test türlerinin olabileceğini inceleyebilirsiniz. Yapınıza uygun olan yöntem uygulanabilir. Bu testlerin nasıl yapılacağı ve nelerin dikkate alınacağına ilişkin ayrıntılar, istenen kaliteyi tam olarak elde edebilmeniz için incelenmelidir.

Müşteriye ürünü ulaştırmadan önce yapacağınız test özel bir durum yok ise uçtan uca test edilmiş ve tüm test senaryolarının kontrol edildiği End to End(E2E) test türü olmalıdır. End to End Test : Bir uygulamanın baştan sona doğru akışının beklendiği gibi davranıp davranmadığını test etmek için kullanılan bir tekniktir. E2E’i gerçekleştirmenin amacı, sistem bağımlılıklarını tanımlamak ve çeşitli sistem bileşenleriyle sistemler arasında veri bütünlüğünün korunmasını sağlamaktır.

Yazımda çok kez dile getirdiğim gibi Sürüm Yönetiminin en iyi plan ile, iş ilişkilerini, ekipleri, işleri planlamak, yönetmek ve yönledirmektir.

Bu süreç Sürüm Yöneticileri tarafından yürütülmelidir ki işleri,ekipleri aynı amaç doğrultusunda koordine edebilsin ve planlayabilsin. Bu önemli bir husustur burada yapılan koordinasyonu orkestra şefine benzetebilirsiniz.

Ekipleri ve işleri yönetirken işlerinde birbiri ile olan ilişkisini asla atlamayınız! İlşkisi olan iş ailelerini aynı tarihte müşteriye ulaştırmak üzere hareket edin. Ürün yapılarınız çok fazla ise işleriniz arasında bağ kurun, bu işin içerdiği kod olabilir, geliştirmenin yazıldığı uygulama olabilir. Aklınıza ne geliyorsa, iş türlerinin yapınıza uygun olacak şekilde yapılandırın ve gruplayın. Buda işleri yönetmek için altın bir anahtardır.Yoksa işleri-ürünleri koordine etmekte zorlanabilirsiniz. Yandaki resim size bu konuda fikir verecektir.

Bu yapılar sınıflandırıldıktan sonra hem ekiplerin hem de ürünlerin müşteri beklentileri doğrultusunda yönetilmesi gerekir.

Bir önceki adımımız olan geliştirme adımında ise; aynı anda geliştirilen ürünlerin müşterilere aynı anda iletileceğinin farkında olunması ve bu kapsamda geliştirmelerin yapılması gerekmektedir. Nelerin aynı anda geliştirileceğinin listesi Sürüm Yöneticileri tarafından belirtilmesi gerekir. Yukarıda belirtilen çizgiler ışığında sondan başa doğru etkileşimler bilinmeli ve işler o kapsamda yapılmalıdır.

Etkileşimleri önceden bilmek kaliteli bir ürün ortaya çıkarmayı güçlendirir. Sorun olabilecek noktaları önceden bilmek ve çözmek maliyetleri düşürür. Yukarıda belirtilen “REÇETE” maliyetleri minimuma indiren listedir.

Analiz aşamalarıda benzer şekilde yapılmalıdır. Gelişmeler, analiz ekiplerinin çıktılarına paralel olarak geliştirilir. Bu nedenle, analiz aşaması son derece önemlidir. Müşteri ihtiyaçlarına göre analiz yapılması için birbirinden etkilenebilecek çalışmalar belirtilmelidir.!!!

KISA BİR ÖZET!!! Şimdiye kadar, başından sonuna kadar yapılması gereken adımları söyledik. Bunların başında müşterilerimizin isteklerinin tek bir listesine sahip olmalıyız. Mesajları ve işleri tek bir noktadan yönetebilmek ve yönlendirebilmek için bu önemli bir kriterdir.

Kaliteli bir yönetimi için, tüm talepleri-gereksinimleri toplanması.
Tüm faaliyetlerin kontrol edilmesi ve başarısız olanların kapsam dışına çıkarılması.
Başarılı olanları seçip yeni bir iş listesinin oluşturulması ve bu seçilenlerin son kontrollerinin yapılması.
Bunları yaparken ekipler ve işler arasındaki etkileşimi hatırlayın (Yukarıdaki orkestra şefini hatırlayın).
Her adımın yazıldığı kadar kısa olmadığını biliyorum. Bu yazı yapacaklarınıza ışık tutması açısından sizlere yardımcı olacaktır. Tabi yapmak isterseniz.

Bu yöntem uygulanmış ve başarılmış bir örnektir. Her işiniz kaliteli ve değerli olsun dileklerimle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!