Yazılım Test Çeşitleri

Yazılım test tiplerine o kadar çok örnek verebiliriz ki listeye sığmaz. Uluslararası uygulanan test tiplerinin en bilindiklerini açıklama ve uygulamaları ile anlatmaya çalışacağım.

En bilindik 105 test tipi aşağıdaki gibidir;

1. Kabul Testleri: Bir sistemin kabul kriterlerini yerine getirip getirmediğini belirlemek ve yazılımı kabul etmek için müşteri uygulanan test türüdür. Genellikle müşteri tarafından gerçekleştirilir.

2. Erişilebilirlik Testi: Kullanılabilirliği belirleyen test tipi. Değerlendirme süreci engelli olan kişiler tarafından yapılır.

3. Aktif Test: Test verilerini tanıtan ve yürütme sonuçlarını analiz oluşan test tipi. Genellikle test ekipleri tarafından yapılır.

4. Çevik Testi: sistemini kullanacak müşterilerin bakış açısıyla test vurgulayan, çevik manifesto ilkelerini takip Yazılım test uygulaması. Genellikle QA ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

5. Yaş Testi: Gelecekte gerçekleştirmek için bir sistemin yeteneğini değerlendirir test tipi. Değerlendirme süreci ekipleri test yapılır.

6. Ad-hoc Test: Test planlama ve belgeler olmadan yapılan – test ‘mola’ rastgele sistemin işlevselliğini deneyerek sistem çalışır. Bu test ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

7. Alfa Testi: geliştirici sitesinde yapılan bir yazılım ürünü veya sistemi test tipi. Genellikle, son kullanıcı tarafından gerçekleştirilir.

8. onaylama Testi: koşullar ürün gereksinimlerini teyit eğer doğrulayarak içinde oluşan test tipi. Bu test ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

9. API Testi: Bu kod seviyesi hedef olduğu birim test benzer test tekniği. API Testi tipik bir QA görev ve bir geliştirici görev olmasıdır test ünitesi farklıdır.

10. Tüm-çiftleri Test: girdi parametreleri tüm olası kombinasyonları farklı test Kombinatoryal test yöntemi. Bu test ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

11. Otomatik Test: çevreyi set-up, test yürütme ve sonuçların raporlanması kontrol otomasyon test araçları kullanan tekniği test. Bir bilgisayar tarafından gerçekleştirilir ve test takımları içinde kullanılır.

12. Dayanak Yolu Testi: Bir usul tasarım mantıksal karmaşıklık ölçü türetir ve yürütme yolları temel bir set tanımlamak için bir kılavuz olarak kullanmak bir test mekanizması. Bu test durumlarda tanımlarken ekipleri test tarafından kullanılır.

13. Geriye dönük uyumluluk testi: test ortamında eski sürümleri ile geliştirilen yazılımın davranışını doğrular Test yöntemi. Bu takımları test gerçekleştirilir.

14. Beta Test: Ticari amaçla uygulama bırakmadan önce Sonu test. Genellikle son kullanıcılar veya başkaları tarafından yapılır.

15. Deney Test: Belirli bir konfigürasyonda bilgisayar donanım ve yazılım performansını değerlendirmek için tasarlanmış programların ve verilerin temsili setleri kullanan test tekniği. Bu takımları test gerçekleştirilir.

16. The Big Bang Entegrasyon Test: Her şey hazır olduğunda sadece bireysel program modülleri entegre tekniği test. Bu test ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

17. İkili Taşınabilirlik Testi: Teknik genellikle bir ABI belirtimi uyum için, sistem platformları ve ortamlar arasında taşınabilmesi için bir çalıştırılabilir uygulama testleri. Bu test ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

18. Sınır Değer Testi: testler sınır değerlerin temsilcileri içerecek şekilde dizayn edildiği Yazılım test tekniği. Bu QA testi ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

19. Alt Yukarı Entegrasyon Test: aşağıdan yukarıya entegrasyon test olarak, en düşük seviyede modül entegre edilmiştir ‘ana’ programı doğru gitmek ve bir seferde bir test ilk ve diğer modülleri geliştirilmiştir. Genellikle test ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

20. Şube Testi: Program kaynak koduna tüm şubeleri en az bir kez test edildiği test tekniği. Bu geliştirici tarafından yapılır.

21. Genişlik Testi: Bir ürünün işlevlerinden tam egzersizleri ama detaylı özelliklerini test etmez bir test paketi. Bu takımları test gerçekleştirilir.

22. Kara kutu Test: Uygulamanın kodu / iç yapısı özel bilgiye sahip olmadan bir uygulamanın işlevselliğini doğrular yazılım test yöntemi. Testler gereksinimleri ve işlevsellik dayanmaktadır. Bu QA ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

23. Kod-odaklı Test: ünite testleri yürütme çeşitli koşullar altında beklendiği gibi kod çeşitli bölümleri hareket olup olmadığını belirlemek için izin (örneğin xUnit gibi) test çerçeveler kullanan Test tekniği. Bu geliştirme ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

24. Uyumluluk Testi: Test tekniği bir yazılım belirli bir donanım / yazılım / işletim sistemi / ağ ortamında ne kadar iyi performans doğrular. Bu test ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

25. Karşılaştırma Testi: önceki sürümleri ya da diğer benzer ürünleri ile ürün güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştırır tekniği test. Tester, geliştiriciler, ürün yöneticileri veya ürün sahipleri tarafından yapılabilir.

26. Bileşen Testi: birim test ama entegrasyon düzeyi yüksek olan benzer bir teknik test – test sadece doğrudan belirli bir yöntem test yerine uygulama bağlamında yapılır. Test ve geliştirme ekipleri tarafından yapılabilir.

27. Yapılandırma Test: minimum ve optimum donanım ve yazılım yapılandırmasını ve ekleme ya da bellek, disk sürücüleri ve CPU gibi kaynakların değiştirerek etkisini belirleyen tekniği test. Genellikle performans testi mühendisleri tarafından gerçekleştirilir.

28. Durumu Kapsama Test: Her durum en az bir kez yollardan her, doğru ve yanlış yaparak yürütülür yazılım test tipi. Genellikle otomasyon test ekipleri tarafından yapılır.

29. Uygunluk Testi: sistem standartları, prosedürleri ve esaslara uygun olarak geliştirilen olmadığını denetler test tipi. Genellikle “Sertifikalı OGC Uyumlu” marka sunan harici şirketler tarafından yapılır.

30. eşzamanlılık Testi: Çoklu kullanıcı testleri aynı uygulama kodu, modül veya veritabanı kayıtları erişen etkilerini belirleyen yönelik. Genellikle performans mühendisleri tarafından yapılır onu.

31. Uygunluk Testi: Bir uygulama bu dayandığı şartnamesine uygun test süreci. Genellikle takımları test edilmesi ile gerçekleştirilir.

32. Bağlam Driven Test: ortaya potansiyel bilgi ve belirli bir anda örgüt bu bilgilerin değerinin ışığında test olanaklarının sürekli ve yaratıcı değerlendirme savunan bir Çevik Test tekniği. Genellikle Çevik test ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

33. Dönüşüm Testi: yedek sistemlerinde kullanılmak üzere mevcut sistemlerden verileri dönüştürmek için kullanılan programlar veya prosedürlerin test. Genellikle QA ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

34. Karar Kapsama Test: Her koşul / karar doğru / yanlış üzerine ayarlayarak yürütülür yazılım test tipi. Genellikle otomasyon test ekipleri tarafından yapılır.

35. Tahribatsız Muayene: testler farklı yükler altında bir örneğinin yapısal performans veya malzeme davranışını anlamak için, örneğinin başarısızlığı yürütülen hangi test tipi. Genellikle QA ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

36. Bağımlılık Testi: uygun işlevselliği korumak için önceden varolan yazılım, ilk devletler ve yapılandırması için bir uygulamanın gereksinimlerini inceler Test türü. Genellikle takımları test edilmesi ile gerçekleştirilir.

37. Dinamik Test: kodun dinamik davranışı test tanımlamak için yazılım mühendisliğinde kullanılan terim. Tipik olarak takım test gerçekleştirilir.

38. Alan Testi: Beyaz kutu test tekniği programı geçerli girişi kabul Kontrollerin içerir. Genellikle yazılım geliştirme ekipleri tarafından ve bazen otomasyon test ekipleri tarafından yapılır.

39. Hata Taşıma Test: düzgün hatalı işlemleri gerçekleştirmek için sistemin yeteneğini belirleyen Yazılım test türü. Genellikle test ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

40. Uçtan uca Test: sistem testleri benzer, örneğin, bir veritabanı ile etkileşim ağ iletişimi kullanarak, ya da diğer donanım, uygulamaları ile etkileşim gibi, gerçek dünya kullanımını taklit eden bir durumda tam bir uygulama ortamı test içerir veya sistem uygunsa. Bu QA ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

41. Dayanıklılık Testi: Uzun süreli yürütme oluşabilir bellek sızıntıları veya başka sorunlar için kontrol test tipi. Genellikle performans mühendisleri tarafından gerçekleştirilir.

42. Keşif Test: Kara kutu test tekniği planlama ve belgeler olmadan yapılan. Genellikle kılavuzlarını test gerçekleştirilir.

43. Eşdeğer Partisyonlama Test: test durumları elde edilebilir hangi verilerin bölüme bir yazılım biriminin giriş verilerini böler Yazılım test tekniği. genellikle QA ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

44. Hata enjeksiyon Test: test altında uygulama durumları ele almak mümkün olduğu şekilde konsantre test sağlayan kapsamlı bir test stratejisi Eleman. Bu QA ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

45. Örgün doğrulama Test: kanıtlayan ya da belli bir resmi şartname veya mal ile ilgili bir sistem altında yatan amaçlanan algoritmalar doğruluğunu geçersizliğini, matematik resmi yöntemlerle hareket. Genellikle QA ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

46. Fonksiyonel Test: test altında yazılım bileşeni özelliklerine üzerindeki test durumları dayandırır kara kutu testi tipi. Bu takımları test gerçekleştirilir.

47. Fuzz Testi: Yazılım test tekniği program girişlerine, geçersiz beklenmedik veya rasgele veri sağlar – mutasyon testi özel bir alan. Tüylenme test takımları test edilmesi ile gerçekleştirilir.

48. Gorilla Testi: Yazılım test tekniği belirli bir modülün ağır test üzerinde duruluyor. Genellikle tam test çalışırken, kalite güvence ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

49. Gri Kutu Testi: Black Box ve Beyaz Kutu test metodolojileri kombinasyonu: şartnamede karşı bir yazılım parçası test ama kendi iç işleyişini bazı bilgileri kullanarak. Ya geliştirme veya test ekipleri tarafından yapılabilir.

50. Cam kutu Test: beyaz kutu testi benzer bir uygulamanın kodunun iç mantığı bilgiye dayalı. Bu geliştirme ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

51. GUI yazılım Testi: Bir grafik kullanıcı arayüzü kullanan bir ürünü test süreci, onun yazılı özellikleri karşılayan sağlamak için. Bu normalde test ekipleri tarafından yapılır.

52. Küreselleşme Testi: olası uluslararası giriş her türünü kullanarak kültür / yerel ayarlardan herhangi Ürünün uygun işlevselliği denetler Test yöntemi. Bu test ekibi tarafından gerçekleştirilir.

Test bu tür sırası kaldıraç faydaları yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya entegrasyon teknikleri birleştiren Test tekniği: 53. Hibrid Entegrasyon Testi. Genellikle test ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

54. Entegrasyon Test: bireysel yazılım modülleri kombine ve bir grup olarak test edildiği yazılım test aşaması. Genellikle test ekipleri tarafından yapılır.

55. Arayüz Test: sistemleri veya bileşenler birbirine doğru veri ve kontrol geçmek olup olmadığını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır Testler. Genellikle hem test ve geliştirme ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

56. / kaldırma yükleyin Test: müşteriler yüklemek ve başarılı yeni bir yazılım kurmak için yapmanız gerekenleri odaklanır Kalite güvence çalışması. Bu kısmi, tam içerebilir veya yükseltmeleri kurma / kaldırma işlemleri ve tipik yapılandırma yöneticisi ile birlikte yazılım test mühendisi tarafından yapılır.

57. Uluslararasılaşma Testi: Farklı dil ve yerel ayar kullanıldığında ürünün işlevselliğini kırık değil ve tüm iletileri düzgün dışa olmasını sağlar süreci. Genellikle test ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

58. Inter-Sistemleri Test: doğru uygulama fonksiyonları arasındaki arabağlantı sağlanması için uygulamayı test üzerinde duruluyor tekniği test. Genellikle test ekipleri tarafından yapılır.

59. Kelime-odaklı Test: Planlama Sahne ve Uygulama Aşaması: Ayrıca masa odaklı test veya aksiyon kelime testi olarak bilinen, iki ayrı aşamaya test oluşturma işlemini ayırır otomatik test için bir yazılım test metodolojisi. Ya manuel veya otomasyon test ekipleri tarafından kullanılabilir.

60. Yükleme Testi: Test tekniği bir sistem veya cihaz üzerinde talep koyar ve onun tepkisini ölçüyor. Genellikle performans mühendisleri tarafından yürütülür.

61. Yerelleştirme Testi: Belirli bir kültür / yerel ayara küreselleşmiş bir uygulama adapte odaklanmış yazılım test sürecinin bir parçası. Normalde test ekipleri tarafından yapılır.

62. Loop Test: Program döngüleri egzersizleri bir beyaz kutu test tekniği. Bu geliştirme ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

63. Manuel Scripted Test: Test olgu olarak tasarlanmış ve çalıştırmadan önce ekibi tarafından gözden edildiği test yöntemi. Bu manuel test ekipleri tarafından yapılır.

64. Manuel-Destek Testi: Test tekniği veri hazırlama ve otomatik bir sistem bu verileri kullanarak insanlar tarafından gerçekleştirilen tüm fonksiyonların test içerir. o ekipleri test yapılır.

65. Model Tabanlı Test: tasarımı ve yazılım test gerçekleştirmek için gerekli eserler yürütülmesi için model tabanlı tasarım uygulaması. Genellikle takımları test edilmesi ile gerçekleştirilir.

66. Mutasyon Testi: nadiren ya da hiç normal bir testler yürütülmesi sırasında erişilen kod bölümlerini test etmek amacıyla programlar ‘kaynak kodu veya bayt kodu küçük şekillerde değiştirerek içerir yazılım test yöntemi. Normalde test yapılır.

67. modülerlik odaklı Test: Test altındaki modülleri, bölümleri ve uygulama işlevlerini temsil eden küçük, bağımsız komut yaratılmasını gerektirir Yazılım test tekniği. Genellikle test ekibi tarafından gerçekleştirilir.

68. Sigara fonksiyonel Test: onun işlevsel olmayan gereksinimler için bir yazılım uygulaması test üzerinde duruluyor test tekniği. Performans mühendisleri tarafından veya manuel test ekipleri tarafından yapılabilir.

69. Negatif Test: Ayrıca “başarısız testi” olarak bilinen – tests ‘amacı bileşen veya sistem çalışmıyor gösteren nerede test yöntemiyle. Manuel veya otomasyon test yapılır.

70. Operasyonel Test: operasyonel ortamda bir sistem veya bileşen değerlendirmek için yapılan test tekniği. Genellikle ekipleri test yapılır.

71. Dik dizi Testi: kullanıcı arayüzü testi, sistem testi, regresyon testi, konfigürasyon testi ve performans testleri uygulanabilir test Sistematik, istatistiksel yolu. Bu test ekibi tarafından gerçekleştirilir.

72. Çifti Testi: Yazılım geliştirme tekniği, iki ekip üyeleri yazılım uygulamasını test etmek bir klavye birlikte çalıştığı. Bir test yapar ve diğer analizleri veya test değerlendirmeleri. Bu bir Tester ve Developer veya İş Analisti arasında veya her ikisi katılımcılar klavyeyi sürüş de döner alarak iki test arasında yapılabilir.

73. Pasif Test: herhangi bir özel test verilerini tanıtan olmadan çalışan bir sistemin sonuçlarını izlenmesinde oluşan tekniği test. Bu test ekibi tarafından gerçekleştirilir.

74. Paralel Test: amacı vardır test tekniği onun eski bir sürümünü yerini yeni bir uygulama kurulduktan ve düzgün çalıştığından emin olmak için. Bu test ekibi tarafından yapılır.

75. Yol Testi: program sayesinde her mantıksal yolu için kapsama kriterlerini karşılamak için hedefi vardır Tipik beyaz kutu testi. Genellikle geliştirme ekibi tarafından gerçekleştirilir.

76. Penetrasyon Testi: Kötü niyetli bir kaynaktan bir saldırı simüle ederek bir bilgisayar sistemi veya ağ güvenliğini değerlendirir yöntemi test. Genellikle conductedby özel penetrasyon testleri şirketleridir.

77. Performans Testleri: Belirtilen performans gereksinimleri ile bir sistemin veya bileşenin uygunluğu değerlendirmek için yapılan Fonksiyonel test. Genellikle performans mühendisi tarafından yapılır.

78. Yeterlilik Testi: Genellikle tüketici için geliştirici tarafından yapılan bir önceki sürümü özelliklerine, karşı test yazılımının belirtilen gereksinimleri karşılayan olduğunu göstermek için.

79. Rampa Testi: sistem çöker kadar sürekli bir giriş sinyali yükselterek oluşan test tipi. Bu test ekibi veya performans mühendisi tarafından yapılabilir.

80. Regresyon Testi: program değişiklikleri (örneğin, hata düzeltmeleri veya yeni işlevsellik) programı yeniden test tarafından yapılmış, sonra yazılım hataları ortaya çıkarmak istiyor yazılım test tipi. Bu test ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

81. Kurtarma Testi: Bir sistem çöker, donanım arızaları, ya da diğer felaket sorunlardan kurtarır ne kadar iyi değerlendirir tekniği test. Bu test ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

82. Gereksinimler Test: gereksinimleri, tam, doğru kesin ve mantıksal olarak tutarlı olduğunu doğrular ve bu gereksinimleri test durumlarda gerekli ve yeterli set tasarımı veriyor tekniği test. Bu QA ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

83. Güvenlik Testi: Bir işlem bir bilgi sistemi verileri korur ve amaçlandığı gibi işlevselliğini korur belirlemek için. Bu test ekipleri tarafından ya da özel güvenlik test şirketler tarafından yapılabilir.

84. Aklı Test: Yeni bir yazılım sürümü büyük bir test çaba için kabul kadar iyi performans ise belirler tekniği test. Bu test ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

85. Senaryo Testi: Bir kişi test ortamı için karmaşık bir sorun ya da sistem üzerinden düşünmek yardımcı varsayımsal bir hikaye dayalı senaryolar kullanan aktivite test. Bu test ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

86. Ölçeklenebilirlik Testi: büyütmek için onun yeteneği ölçmek için bir yazılım uygulaması test işlevsel olmayan testlerin pil Bölüm – kullanıcı yükü desteklenen olabilir, işlem sayısı, vb veri hacmi bu performansı ile yapılır mühendis.

87. Açıklama Test: Beyaz kutu test bir programda her deyimi programı test sırasında en az bir kez yürütülür kriterini karşılamaktadır. Genellikle geliştirme ekibi tarafından gerçekleştirilir.

88. Statik Test: Yazılım aslında kullanılmaz yazılım test bir form kodu, algoritma veya belgenin aklı esas denetler. Bu kod yazdı geliştirici tarafından kullanılır.

89. Stabilite Testi: Bir uygulamanın çökmesine olmadığını belirlemek için çalışır tekniği test. Genellikle performans mühendisi tarafından yapılır.

90. Duman Testi: düzgün çalışmasını sağlamak için bir yazılım sisteminin tüm temel bileşenleri inceler tekniği test. Tipik olarak, duman testi bir yazılım kurmak yapılır hemen sonra, test ekibi tarafından yapılır.

91. Depolama Testi: Test tipi doğru dizinlere test verileri saklar dosyaları altında program doğrular ve uzay eksikliğinden kaynaklanan beklenmedik fesih önlemek için yeterli alan saklı tuttuğunu. Genellikle test ekibi tarafından gerçekleştirilir.

92. Stres Testi: ya da belirtilen şartlara sınırlarının ötesinde bir sistem veya bileşeni değerlendirir tekniği test. Genellikle performans mühendisi tarafından yapılır.

93. Yapısal Test: hesabına bir sistemin veya bileşenin iç yapısını alır ve her program deyimi amaçlanan işlevini yerine sağlar Beyaz kutu test tekniği. Genellikle yazılım geliştiriciler tarafından yapılır.

94. Sistem Test: Sistem, belirtilen şartları karşıladığını doğrulamak için entegre bir donanım ve yazılım sistemi test süreci. Bu gelişme ve hedef ortamda hem de test ekipleri tarafından yapılır.

95. Sistem entegrasyonu Testi: başkalarıyla bir yazılım sisteminin arada yaşamasını egzersizleri sürecini test. Genellikle test ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

96. Top Down Entegrasyon Test: kullanıcı arayüzüne bir sistem hiyerarşisinin durağında başlayan içerir tekniği Test ve tüm sistem uygulamaya konmuştur kadar yukarıdan aşağı test taslakları kullanarak. Bu test ekipleri tarafından yapılır.

97. Konu Testi: bileşenlerin ilerici entegrasyon gereksinimleri altkümelerinden uygulanmasını takip yukarıdan aşağıya test tekniğinin bir varyasyonu. Genellikle test ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

98. Yükseltme Test: eski sürümleri ile oluşturulan varlıkların düzgün kullanılabilir ve bu kullanıcının öğrenme meydan değilse doğrular test tekniği. Bu test ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

99. Ünite Testi: Yazılım doğrulama ve bir programcı testleri kaynak kodunun bireysel birimleri kullanımı için uygun olup olmadığını hangi doğrulama yöntemi. Genellikle geliştirme ekibi tarafından yapılır.

100. Kullanıcı Arabirimi Testi: Uygulama nasıl kullanıcı dostu kontrol etmek için yapılır test tipi. Bu takımları test gerçekleştirilir.
Bonus !!! Ekstra bir kaç bilmek Onun her zaman iyi
101. Kullanılabilirlik Testi: Bir kullanıcı, bir sistemin veya bileşenin çıkışları, işletmek için girdileri hazırlamak ve yorumlamak öğrenebilirsiniz hangi ile kolaylığı doğrular tekniği test. Genellikle son kullanıcı tarafından gerçekleştirilir.

102. Cilt Testi: Test zamanla (örneğin birikmiş sayıları, günlükleri ve veri dosyaları gibi) büyük olabilecek herhangi değerler, program tarafından kalabilirler ve durmasına veya faaliyete aşağılamak için programı neden olmaz teyit herhangi bir şekilde. Genellikle performans mühendisi tarafından yapılır.

103. Açığı Testi: uygulama güvenliği konusunda ve uygulama bütünlüğü ve istikrarı etkileyebilecek sorunları önlemek amacını taşımaktadır test tipi. Bu dahili test ekipleri tarafından yapılan ya da uzman şirketlere dış kaynak olabilir.

104. Beyaz kutu Testi: Test tekniği bir uygulamanın kodunun iç mantığı bilgiye dayalı ve kod tablolar, şube, yolları, koşulların kapsamı gibi testleri içerir. Bu yazılım geliştiriciler tarafından yapılır.

105. İş Akışı Testi: son kullanıcı tarafından kullanılması beklenmektedir belirli iş akışları çoğaltan Senaryolu uçtan uca test tekniği. Genellikle test ekipleri tarafından yapılır.

Umarım zevkle okumuşsunuzdur 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!