Monthly Archives: March 2015

SDLC (Software Development Lifecycle)

Yazılımın ürününün hem üretim hem de kullanım boyunca geçirdiği tüm aşamalar Software Development Life Cycle “SDLC” olarak adlandırılır. Yazılım geliştirme süreci, zamanlamaya dayalı ve içerik olarak bölünmüş aşamalardan oluşmaktadır. Bu sayede yazılım planlı bir şekilde geliştirilmektedir. Temel yazılım geliştirme aşamaları aşağıdaki gibidir:

Continue reading

WEBLOGİC DE SSL SERTİFİKASI OLUŞTURMA

20 Mayıs 2013 Pazartesi

Sertifika sertifika farklı lokasyonlara yuklenir;

> cd /weblogic/Oracle/Middleware/wlserver_10.3/server/lib> keytool -import -v -noprompt -trustcacerts -alias certificate -file /certificate.crt  -keystore /usr/jdk/jdk1.6.0_30/jre/lib/security/cacerts
Continue reading